logo

Dobësitë e kapaciteteve në ballafaqimin me ndotjen e ajrit

Share on facebook
Share on twitter

Ndërgjegjësimi i ulët ekologjik, kapacitetet e dobëta institucionale, praktikat e këqija dhe masat joadekuate kontribuuan në problemet mjedisore në Maqedoninë e Veriut. Pavarësisht sfidave, ka ende mënyra se si qytetarët mund të ndërmarrin veprime për të ndihmuar në zbutjen e efekteve të korrupsionit ekologjik në Maqedoni. Me rritjen e ndërgjegjësimit për këtë çështje dhe me avokim për rregulla më të forta dhe masa zbatuese, qytetarët mund të bëjnë ndryshime në komunitetet e tyre.

Qeveria duhet të ndërmarrë më shumë veprime, të tilla si eliminimi i aktiviteteve të paligjshme që kontribuojnë në ndotjen e ajrit ose vendosja e rregullave më të rrepta për kompanitë që operojnë në Maqedoninë e Veriut. Vetëm atëherë do të mund të shohim përparim të vërtetë në reduktimin e korrupsionit dhe përmirësimin e cilësisë së ajrit në Maqedoninë e Veriut.

Në përgjithësi, ka ende shumë punë për të bërë në Maqedoninë e Veriut për të trajtuar ndotjen e ajrit dhe çështjet mjedisore, ndërkaq kjo do të kërkojë përpjekje të përbashkëta nga qeveria, shoqëria civile, sektori privat dhe të gjithë qytetarët

Dobësitë e kapaciteteve në ballafaqimin me ndotjen e ajrit

Поврзани објави