logo

Причини, потреба и можни решенија за приоретизација на предметите на ДКСК

Share on facebook
Share on twitter

Зголемениот број пријави, но и законски ингеренции на Комисијата од една страна, а ограничениот кадровски и до скоро и просторно-функционалниот капацитет и недоволна соработка на другите институции, од друга страна, наметнаа бројни оценки и анализи од општата и стручната јавност за ефикасноста во работењето на ДКСК во изминатиот период.

Констатирајќи ги овие состојби и предизвици, уште во една од првите анализи за работењето на Комисијата во првата година од нејзиниот сегашен мандат, како една од
мерките за зголемување на ефикасноста на работењето на Комисијата беше предложено да се развијат и применуваат индикатори и критериуми за приоритетизирање на предметите кои ги отвора ДКСК.

Прочитајте ја целата анализа тука:

Причини, потреба и можни решенија за приоретизација на предметите на ДКСК

Поврзани објави