logo

Видеографик: Состојба на странски директни инвестиции во Северна Македонија (1997-2021)

Share on facebook
Share on twitter

Во 2021 година, над 75% од СДИ во Северна Македонија, во вредност од 4,8 милијарди евра, потекнуваат од земјите на Европската Унија и други членки на Г-7. Најголемиот инвеститор во изминатите 24 години е Австрија. Погледнете во видеото кои се најголемите 15 инвеститори од 1997 година и колку пари инвестирале.

 

Поврзани објави