logo

RRUGA NËPËR KOHË TË PASIGURTA (INDEKSI I ZHVILLIMIT NJERËZOR 2022 – MAQEDONIA E VERIUT)

Share on facebook
Share on twitter

Raporti i Zhvillimit Njerëzor (RZhNj), bazuar në bazën e tij sasiore metodologjike – Indeksi i Zhvillimit Njerëzor (IZhNj), është një nga mjetet më të gjata dhe më gjithëpërfshirëse për mbledhjen e të dhënave, analizën dhe vlerësimin e politikave në fushën e zhvillimit njerëzor. Botuar nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (prej tani e tutje UNDP), RZhNj po botohet vazhdimisht për më shumë se tre dekada.

Me bazën e të dhënave të saj gjithëpërfshirëse dhe voluminoze nga pothuajse të gjitha vendet e botës, ajo është një instrument hetimor nën kujdesin e sistemit të OKB-së që nga viti 1990. Fushëveprimi analitik i RZhNj përfshin tema jetike politike, sociale, ekonomike dhe kulturore lidhur me zhvillimin njerëzor.

Renditja e Maqedonisë së Veriut në RZhNj nuk filloi sapo të dhënat sasiore filluan të mblidhen për nevojat e Raportit në vitin 1990. Të dhënat longitudinale (gjatësore) tregojnë se Maqedonia e Veriut ka qenë e pranishme në renditje që nga viti 2000, dhe që atëherë, tendenca e vlerës së IZhNj ndjek zhvillimet në vlerat globale të IZhNj. Maqedonia e Veriut është vendosur në grupin e vendeve me zhvillim të lartë njerëzor (grupi i dytë më i mirë)3. Tabloja më e gjerë e dy dekadave të fundit zbulon se përparimi i Maqedonisë së Veriut ka qenë më i shpejtë në periudhën 2000-2010 – 0, 90%, krahasuar me periudhën 2010-2021 me vetëm 0,36% rritje të vlerës së IZhNj-së. Një rritje e qëndrueshme dhe graduale në HDI ndodhi në periudhën midis 2000 dhe 2019, duke rritur vlerën e indeksit nga 0,675 në 0,784 (UNDP, IZhNj 2021/22 Burimi i të dhënave). Ky trend filloi të bjerë në vitin 2020, pasi për shumicën e vendeve të renditura në IZhNj, shënoi rënie në 0,774 në vitin 2020 dhe u zhyt më tej në vitin 2021 në 0,770. Kjo e vendos IZhNj-në e Maqedonisë së Veriut më të ulët se vlera e arritur në vitin 2018 (0,779) dhe afër vlerës së vitit 2015 (0,762), që do të thotë se të paktën katër vjet të progresit janë humbur me zhvendosjen e fundit në vlerën e indeksit. Nëse prirja vazhdon në vitin(et) pasues, numri i viteve të humbura të përparimit në IZhNj mund të rritet në shtatë ose më shumë.

RRUGA NËPËR KOHË TË PASIGURTA (INDEKSI I ZHVILLIMIT NJERËZOR 2022 – MAQEDONIA E VERIUT)

Поврзани објави