logo

Инфографик: Судскиот совет повеќе се занимава со заштита на политичките интереси отколку со судската независност

Share on facebook
Share on twitter

Судската автономија во Северна Македонија не се толкува како судска независност односно судството не е независно од другите гранки на власта.
Погледнете во инфографикот како Судскиот совет придонесува за оваа состојба.

Поврзани објави