logo

Видео: Механизмот за скрининг на странските директни инвестиции спречува во земјата да влезе корозивен капитал

Share on facebook
Share on twitter

Преку Механизмот за скрининг на странските директни инвестиции се спречува корозивниот капитал да влезе во земјата. Погледнете го видеото во кое економистот Зоран Јовановски објаснува зошто корозивниот капитал е штетен и како влијае врз институциите и системот.

Поврзани објави