logo

Plani strategjik për zvogëlimin e rreziqeve nga katastrofa e qytetit të Shkupit për periudhën 2021 – 2025 (Draft version 5.0)

Поврзани објави