logo

Прирачник за граѓани целосна верзија

Share on facebook
Share on twitter

Неопходно е граѓаните секогаш да бидат подготвени за одговор на итна состојба или катастрофален настан како би се зголемиле шансите за успешно справување и опоравок. Учеството во заштитата, подготвеноста и справувањето со ризиците и опасностите не е само обврска на институциите туку и на граѓаните кои преку еден проактивен пристап можат значително да придонесат за сопствената и отпорноста на заедницата.

Граѓаните се тие што најдобро ја познаваат својата заедница и средината и можат значително да придонесат во личната и колективната заштита. Затоа е неопходно граѓаните да бидат подготвени за заштита и справување со настанот и состојбата.

Целта на овој прирачник, да обезбеди совети и препораки за превенција, подготовка, одговор и опоравок од постоечките природни опасности и техничко-технолошки инциденти и несреќи на подрачјето на државата.

 

Целиот прирачник можете да го погледнете тука:

Прирачник за граѓани целосна верзија

Поврзани објави