logo

Видео: Од каде пари на партиската сметка?

Share on facebook
Share on twitter

Политичките партии може да се финансираат од: буџетот на државата, приватни извори (членарина и донации) и комбинирано

Кој е најдобриот начин?Сите. И никој. Секој има добри и лоши страни.

Погледнете повеќе во видеотo:

Целата анализа може да ја прочитате тука:

 Модели на јавно финансирање на политички партии во развиените европски држави

Поврзани објави