logo

Инфографик: Во процесите на донесување политички, економски и развојни одлуки, мора да бидат земени предвид потенцијалните ризици од непогоди и катастрофи

Share on facebook
Share on twitter
Во процесите на донесување политички, економски и развојни одлуки, мора да бидат земени предвид потенцијалните ризици од непогоди и катастрофи.
Потребен е јасен и транспарентен процес на проверка од потенцијални ризици при носење на секоја одлука.

Поврзани објави