Vijojnë vite të fatkeqësive ekstreme të motit dhe katastrofash si zjarret këtë verë.

Kërkojini komunës tuaj që të ketë plan se si të parandalon në vend që të kuron.