Ни претстојат години на екстремни временски непогоди и катастрофи како пожарите ова лето.

Побарај од твојата општина да има план како да спречи наместо да лечи.