logo

Подобрување на положбата во врска со информациите во парламентите во Албанија, Косово и Северна Македонија

Share on facebook
Share on twitter

Како и во повеќето земји, и парламентите во Албанија, Косово и Северна Македонија се засегнати од парадокс со информации: парламентарците се преплавени со информации, а има недостиг од конкретни информации врз основа на кои можат да ја базираат работата.

Во период кога станува сѐ потешко да се прави разлика меѓу фактите и фикцијата, на парламентите сѐ повеќе им треба база на знаење на која ќе се потпрат за да ги вршат задачите како што се надзор и изготвување закони.

Со оглед на фактот што граѓанското општество има клучна улога во јавниот надзор во Албанија, Косово и Северна Македонија, нивната соработка со парламентот треба уште повеќе да се интегрира во парламентарниот надзор.

Целиот документ за јавна политика може да го прочитате тука:

Подобрување на положбата во врска со информациите во парламентите во Албанија, Косово и Северна Македонија

Поврзани објави