logo

„Огледалце, огледалце, како ни оди против корупцијата?“ Насоки за надзор врз националната стратегија

Share on facebook
Share on twitter

Надзорот, при исполнувањето на Националната стратегија за борба против корупција, е важно средство за да обезбеди дека таа дава конкретни резултати за граѓаните, што е цел на секоја јавна политика. Клучното што треба да се обезбеди за да постои успешен надзор е да се препознае дали реформите содржани во стратегијата се делотворни и дали ја намалуваат корупцијата односно го подобруваат животот на граѓаните. Оттука, потребно е да се набљудуваат три групи информации:

  1. Како исполнетите активности ги остваруваат целите зададени во стратегијата – цели кои треба да доведат до добро управување;
  2. Со колкави ресурси се остварува стратегијата и дали е потребно да се зголеми инвестицијата во антикорупциските активности;
  3. Во колкава мера стратегијата е актуелна и што е тоа што треба да се дополни

На овој начин надзорот е фокусиран кон утврдување на успех и неуспех, но таа состојба ја поврзува со инвестицијата како значаен фактор на прогрес и израз на политичката волја, неопходна за антикорупцијата.

Прочитајте го целиот бриф за јавна политика на македонски јазик тука:

„Огледалце, огледалце, како ни оди против корупцијата?“ Насоки за надзор врз националната стратегијa

Прочитајте го целиот бриф за јавна политика на албански јазик тука:

PASQYRЁ MOJ PASQYRЁ, SI NA EC PUNA KUNDЁR KORRUPSIONIT: udhёzime pёr mbikёqyrje mbi strategjinё nacionale

Прочитајте го целиот бриф за јавна политика на англиски јазик тука:

MIRROR MIRROR ON THE WALL, HOW ARE ANTI-CORRUPTION EFFORTS GOIN’? National Strategy oversight guidelines

Поврзани објави