Како погрешните луѓе доаѓаат на вистинските позиции во државните институции? Лесно – преку партиската машинерија за партиски кадри.