Шумските пожари значат хектари поцрнета површина, загуба на природни ресурси, но и човечки животи. Локалните власти кои на својата територија имаат планини, шуми и пасишта треба да имаат план за превенција и справување со пожари на отворено.