logo

Video: Fatkeqësi është mos ketë plan për fatkeqësi

Share on facebook
Share on twitter

Nga autoritetet tona lokale, duhet të kërkojmë dhe të presim të kenë plane për zvogëlimin e rreziqeve nga fatkeqësi dhe katastrofa.

Pa këtë, çdo gjë tjetër që do të bëjnë, si rrugë, parqe, infrastrukturë, lehtë mund të rrezikohet.

Ky produkt u përgatit në kuadër të projektit “Kapaciteti i Përmirësuar për Menaxhim me Kriza për Komunat në Maqedoninë e Veriut”, financuar nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar, me mbështetjen e Ambasadës Britanike Shkup. Mendimet dhe qëndrimet e shprehura në këtë përmbajtje nuk pasqyrojnë çdo herë mendimet dhe qëndrimet e Qeverisë Britanike.

Поврзани објави