Секоја општина што има реки или планини и историја на врнежи, треба да предвиди по кој пат би се движела водата и што може да загрози. Така може да се направат и мерки за заштита и планови за евакуација, кои веднаш би се примениле.