logo

Видео: Улогата на Собранието во европските интеграции: антикорупција

Share on facebook
Share on twitter

Улогата на Собранието во евроинтеграциите е да обезбеди дијалог помеѓу политичките партии за стратешките насоки и реформите кои што треба да се предмет на постојан собраниски надзор со цел спречување на корупцијата.

Прочитајте повеќе за улогата на Собранието во евроинтеграцискиот процес

Улогата на Собранието во европските интеграции: антикорупција

Поврзани објави