Улогата на Собранието во евроинтеграциите е да обезбеди дијалог помеѓу политичките партии за стратешките насоки и реформите кои што треба да се предмет на постојан собраниски надзор со цел спречување на корупцијата.

Прочитајте повеќе за улогата на Собранието во евроинтеграцискиот процес

Улогата на Собранието во европските интеграции: антикорупција