logo

Видео: Северна Македонија во НАТО: Шанса за зголемена надзорна улога на Собранието

Share on facebook
Share on twitter

За НАТО корупцијата преставува ризик по безбедноста на земјите членки. За намалување на ризикот од корупција, Собранието ќе мора да го зголеми својот надзор над институциите во одбраната и безбедноста.

Прочитајте повеќе за релацијата помеѓу членството во НАТО и борбата против корупцијата.

Видео: Северна Македонија во НАТО: Шанса за зголемена надзорна улога на Собранието

 

Поврзани објави