За НАТО корупцијата преставува ризик по безбедноста на земјите членки. За намалување на ризикот од корупција, Собранието ќе мора да го зголеми својот надзор над институциите во одбраната и безбедноста.

Прочитајте повеќе за релацијата помеѓу членството во НАТО и борбата против корупцијата.

Видео: Северна Македонија во НАТО: Шанса за зголемена надзорна улога на Собранието