Само 6% од младите се обиделе да се вклучат во работата на Собранието, а 86% не се информирани како можат да го направат тоа.

Прочитајте повеќе за перцепцијата на младите за работата на Собранието.

Младите и политиката во Северна Mакедонија: Која е перцепцијата за работата на Собранието?