Погледнете ги примерите за корупција во образованието 👩‍🏫, здравството 👨‍⚕️, судството 👩‍⚖️, полицијата 👮 и во политиката што ги дава Фатони.