logo

Прирачник за парламентарни избори 2020 година – второ дополнето издание

Share on facebook
Share on twitter

Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС) и Фондацијата Конрад Аденауер од Скопје имаат задоволство да ви го претстават второто дополнето издание на публикацијата „Прирачник за парламентарните избори во Република Северна Македонија 2020 година – второ дополнето издание“.

Изданието на Прирачникот е достапно на македонски, албански и англиски јазик и може да се преземе бесплатно на следниве линкови:

Македонска верзија на прирачникот

Албанска верзија на прирачникот

Англиска верзија на прирачникот

Прирачникот дава преглед за парламентарните избори 2020 година, како и за историјата на парламентарните избори во земјата, изборниот систем, информации за кандидатите, резултатите, кампањата и наодите од изборите.

Сите претходно подготвени прирачници за парламентарни, претседателски и локални избори може да се најдат на веб-страницата  Изборна архива.

Поврзани објави