Стипендистите на Швајцарската стипендиска програма, наменета за вработените во Собрание на Република Северна Македонија ја споделија својата мотивација за професионално усовршување и искуството со програмата. Новиот повик е отворен за аплицирање до 10 септември, за сите кои се заинтересирани за запишување, или се веќе запишани на втор или трет циклус на студии на некоја од програмите на универзитетот на „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје.

За повеќе информации, погледнете го отворениот повик на следниот тука.