logo

Прирачник за парламентарни избори 2020

Share on facebook
Share on twitter

Институт за демократија „Социетас цивилис“ Скопје (ИДСЦС) и Фондацијата Конрад Аденауер (КАС) ви го претставуваат првото издание на Прирачникот за парламентарни избори во Република Северна Македонија 2020 година.

Прирачникот дава преглед за парламентарните избори 2020 година, како и за историјата на парламентарните избори во земјата, изборниот систем и информации за кандидатите. Електронското издание на прирачникот е достапно на македонски, албански и англиски јазик и може бесплатно да се преземе на следните линкови:

Прирачник за парламентарни избори во Република Северна Македонија 2020 година

Manual për zgjedhjet parlamentare në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2020

The Republic of North Macedonia’s 2020 Parliamentary Elections Handbook

 

По завршувањето на изборите ќе се подготви и второ издание на овој Прирачник. Во финалното издание ќе бидат вклучени резултатите и информациите за кампањата и изборниот процес.

 

Поврзани објави