logo

Празни дискусии или говори засновани на јасна оправданост: Компаративна анализа на нивото на аргументираност на дискусиите во парламентите на Северна Македонија, Словенија и Европскиот Парламент

Поврзани објави