logo

Влог – Со промена на Законот за јавни претпријатија до поквалитетни услуги

Share on facebook
Share on twitter

За да се обезбеди ефикасно управување со јавните претпријатија треба да постои јасна и јавна процедура за селекција на управувачките структури, која ќе се фокусира на избор базиран на искуството и образованието на кандидатите.

Поврзани објави