Me ndryshime të ligjit për ndërmarrjet publike duhet të vendosen kushte minimale për anëtarësi në këshillat, si arsim dhe përvojë. Ky është vetëm hapi i parë drejt përmirësimit. E ardhshmja është shpallja e konkursit publik për kandidatë, e mandej formimi i komisionit që do të duhet ti vlerësojë dhe ti intervistojë. Madje në fund të bëhet këshilli, do të duhet të mundësohet përzgjedhja, përmes procedurës së qartë dhe precize.

Projekti “Drejt qeverisjes së mirë në ndërmarrjet shtetërore dhe organet e pavarura shtetërore” zbatohet nga Instituti për demokraci “Societas Civilis” dhe financohet nga Mbretëria e Bashkuar përmes Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar.