logo

Проценка на влијанието на регулативата ВО СЕНКА – извештај за ПВР на Законот за административни службеници – со фокус на процесот на консултации

Поврзани објави