logo

Проценка на влијанието на регулативата ВО СЕНКА – извештај во сенка за ПВР на Законот за државен инспекторат за употреба на јазици– со фокус на процесот на консултации

Поврзани објави