logo

Проценка на влијанието на регулативата ВО СЕНКА – извештај за ПВР на Законот за вработени во јавниот сектор – со фокус на процесот на консултации

Поврзани објави