logo

Нов пристап за проширување: добри идеи кои имаат потреба од капетан

seldi-identity
Share on facebook
Share on twitter

seldi-identity

Предлогот на Европската комисија за ревидиран пристап за проширување зема предвид клучни предлози за брифинзи за Извештаи и политика за регионална антикорупција на СЕЛДИ, вклучувајќи:

  • Поголем фокус на политички ангажман и економски основи;
  • Вклучување на антикорупциските напори во повеќе политики, а не само во антикорупциските институции и судството;
  • Континуирана, очигледна, јасна ангажираност на реформи од локални елити;
  • Справување со малигно влијание на трети земји; и
  • Заштита на важните односите меѓу ЕК и граѓанското општество, вклучувајќи и нивна финансиска поддршка од неочекувана незгода.

Виталноста на посветеноста на ЕУ на новиот пристап ќе биде тестирана наскоро на Самитот на ЕУ за Западен Балкан во Загреб во мај 2020 година. Нивното влијание на крајот ќе зависи од лидерството, волјата и од вештините на ЕУ да направи демократијата да се реализира за регионот.

Целиот документ на македонски јазик можете да го прочитате тука:

Нов пристап за проширување: добри идеи кои имаат потреба од капетан

Документот на англиски јазик може да го прочитате тука:

The new approach on Enlargement: good ideas in need of a captain

Документот на албански јазик може да го прочитате тука:

Një qasje e re për zgjerimin: ide të mira që kanë nevojë për një kapiten

Поврзани објави