Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата во рамки на проектот „Набљудување на успешноста на работата на Државната комисија за спречување на корупција“, финансиран од Фондација Отворено општество – Македонија, организира две обуки за Следење на работата на Државната комисија за спречување на корупцијата и политичките партии за време на изборен период  и Антикорупциски политики и пракси.

Обуките имаат за цел да ги зајакнат капацитетите на членовите на граѓанското општество и политичките партии во земјата фокусирајќи се на:

Концепт на Антикорупциски политики и пракси:

  • Фокус на правната регулатива, законот за заштита од корупција и судир на интереси како и други релевантни закони;
  • Запознавање со работа на Државната комисија за спречување на корупцијата преку конкретни примери од практиката во работењето за пријавени случаи при сомневање за корупција;
  • Претставување на содржината од Националната стратегија за борба против корупцијата;
  • Методологијата на работа ќе биде комбинација на теоретско излагање и интерактивно вклучување со практична примена и вежби.

 

Концепт на Следење на работата на Државната комисија за спречување на корупцијата и политичките партии за време на избори:

  • Фокус на правната регулатива, одредби за финансирање на политичките партии и Изборен законик како и други релевантни закони;
  • Запознавање со работа Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и на Државна Изборна Комисија преку конкретни примери од практиката во работењето;
  • Претставување на прекршувањата на законите и најчестите коруптивни дејствија во изборниот процес;
  • Методологијата на работа ќе биде комбинација на теоретско излагање и интерактивно вклучување со практична примена и вежби.

Учеството на обуките е целосно покриено од ИДСЦС. Само селектираните учесници ќе бидат контактирани и дополнително ќе бидат информирани за сите детали во врска со обуката (програма, превоз, храна и сместување).

Работниот јазик за време на обуката ќе биде македонски.

За оваа обука ќе се селектираат 15 претставници од граѓанските организации во земјата и подмладоци на политички партии. Обуките ќе се одржат од 10 до 13 февруари 2020 година во Велес.

Сите трошоци за обуката се покриени од организаторот.

Пријава за обуката и рок за пријавување:

Сите заинтересирани кои сакаат да земат учество на оваа обука треба да ја пополнат пријавата на следниов линк:  https://forms.gle/1kUcqC4GfboxZMQn9  најдоцна до 4 февруари (вторник) 2020 година (23:59 ч.).

Селекција на учесници:

Сите пристигнати пријави ќе бидат разгледани од тимот на ИДСЦС.

Дополнителни информации:

Заинтересираните кои имаат било какви прашања во врска со обуката може да се обратат на: martina@idscs.org.mk  најдоцна до 31 јануари 2020 година.