Повикот за изработка на анимирано видео е во рамки на проектот „Кон добро управување во државните претпријатија и независните тела” (Improved good governance of state owned enterprises and independent state bodies) – финансиран со помош од Обединетото Кралство преку Владата на Обединетото Кралство, имплементиран од Институт за демократија ˶Социетас Цивилис” – Скопје (ИДСЦС) во периодот 01 април 2019 – 31 март 2020г.

Опис на проектот

Анимираното видео кое треба да се изработи е во рамки на кампања која ќе има цел да ги доближи резултатите од проектот „Кон добро управување во државните претпријатија и независните тела” до граѓаните и да придонесе кон подигање на свеста за доброто управување на претпријатијата во државна сопсвеност и независните државни тела. Избраниот понудувач ќе треба да изработи анимирано видео во должина од 180 до 210 секунди преку кое ќе се претстават наодите од спроведените анализи и собраните податоци во периодот на имплементација на проектните активности. Видеото потребно е да содржи креативни илустрации и анимации кои на поедноставен и визуелно привлечен начин ќе ги презентираат наодите од проектот. Видеото треба да биде прилагодено за споделување на социјални медиуми и телевизија, и изработено во адекватни формати.

Испораки

  • 1 (едно) анимирано видео со нарација на македонски јазик во должина од 180 до 210 секунди во HD 1080p квалитет;
  • 1 (едно) синхронизирано анимирано видео со нарација на албански јазик јазик во должина од 180 до 210 секунди во HD 1080p квалитет, врз основа на видеото и нарацијата од претходната точка.
  • 1 (една) кратка веризја во должина од 30 секунди од анимираното видео на македонски јазик;
  • 1 (една) кратка веризја во должина од 30 секунди од анимираното видео на албански јазик.

Временска рамка

Испорака на услугите ќе се случува во временската рамка:

  • Започнување на координација со проектниот тим на ИДСЦС до 20 декември 2019г.
  • Доставување на предфинален производ до 20 јануари 2020г.
  • Доставување на финален производ со вклучени сугестии од проектниот тим на ИДСЦС до 31 јануари 2020г.

Достава на апликација

Апликацијата треба да биде испратена во електронска форма на contact@idscs.org.mk со наслов: Понуда за изработка на анимирано видео, не подоцна од 08 декември (недела) (23:59ч.) 2019г. ИДСЦС ќе го извести избраниот апликант не подоцна од 13 декември 2019г. Апликациите пратени по крајниот рок нема да бидат земени предвид.

Целиот повик може да го прочитате на следниот линк:

Повик за услуги – изработка на анимирано видео