Одлука за избор на најдобар понудувач за изработка на веб апликација во рамки на проектот „Проценка на влијанието на регулативата во сенка: Промовирање на креирање политики базирани на докази” – проект финансиран од Европската Унија, а имплементиран од Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје и Центар за економски анализи – Скопје, во периодот јануари 2017 – декември 2019г.

 

Одлука за избор на најдобар понудувач