logo

Одлука за избор на најдобар понудувач

Share on facebook
Share on twitter

Одлука за избор на најдобар понудувач за изработка на веб апликација во рамки на проектот „Проценка на влијанието на регулативата во сенка: Промовирање на креирање политики базирани на докази” – проект финансиран од Европската Унија, а имплементиран од Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје и Центар за економски анализи – Скопје, во периодот јануари 2017 – декември 2019г.

 

Одлука за избор на најдобар понудувач

Поврзани објави