Отворениот повик има цел да се избере понудувач за изработка на промотивно видео во рамки на проектот „Собранието под лупа” (Parliament watch) – финансиран со помош од Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) преку Швајцарска Амбасада во Република Северна Македонија, имплементиран од Институт за демократија “Социетас Цивилис” – Скопје (ИДСЦС).

Опис на проектот

Видеото кое треба да се изработи според овој повик е од едукативен карактер, преку кое младите ќе се запознаат со работата на Парламентарниот Институт (ПИ) на македонскиот и во швајцарскиот парламент во Берн. Избраниот понудувач ќе треба да изработи видео во должина од 7 до 10 минути, а снимањето ќе се одвива во просториите на Парламентарниот Институт во македонскиот и во швајцарскиот Парламент. Видеото треба да вклучува нарација на македонски, албански, англиски и германски јазик. Видеото треба да биде прилагодено и изработено во адекватни формати за споделување на социјални медиуми и телевизија.

Делокруг на работа

  • Развој на сценарио и нарација во видеото;
  • Продукција (снимање во Скопје и Берн; аудио продукција) на видеото со нарација;
  • Постпродукција (Прилагодување на видео-материјалите во соодветни формати; дообработка; превод на македонски, албански, англиски и германски јазик и соодветно синхронизација на нарација и титлување на дијалози во сите јазични верзии; превод и вметнување на знаковен јазик);
  • Прилагодување на четирите јазични верзии од видеото за промоција на телевизија и социјални медиуми;
  • Одржување состаноци со проектниот тим и комуникацискиот офицер и вклучување на потенцијалните коментари;
  • Спроведување на правилата за видливост на донаторот во соработка со проектниот тим.

Достава на апликација

Апликацијата треба да биде испратена во електронска форма на contact@idscs.org.mk со наслов: Понуда за изработка на видеo, не подоцна од 30ти август (петок) (23:59ч.) 2019г. ИДСЦС ќе го извести избраниот апликант не подоцна од 6ти септември 2019г. Апликациите пратени по крајниот рок нема да бидат земени предвид. За сите дополнителни информации и/или прашања ве молиме напишете електронска порака на vlora@idscs.org.mk најдоцна до 25ти август (недела).

Целиот повик можете да го преземете на следниот линк:

Повик за изработка на промотивно видео

Одлука за избор на понуда за изработка на промотивно видео