logo

Влог – Како да се намали клиентелизмот и да се осигура фер политички натпревар во Западниот Балкан?

Share on facebook
Share on twitter

Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје како дел од конзорциумот на универзитети и организации предводен од Универзитетскиот Колеџ Лондон спроведува меѓународен научно-истражувачки проект „ИНФОРМ: Намалување на јазот помеѓу формалните и неформалните институции на Балканот“ (INFORM: Closing the Gap Between Formal and Informal Institutions in the Balkans“) дел од програмата на ЕУ ХОРИЗОНТ 2020.

 

Поврзани објави