Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС), во рамки на Финансиско-административниот центар, распишува оглас за Финансиски координатор со целосно работно време (40 часа неделно) за период од 6 (шест) месеци со можност за продолжување.

Работниот ангажман ќе се спроведува почнувајќи од 01 март 2019г.

Заинтересираните кандидати треба да испратат своја кратка биографија (CV) на македонски јазик во ЕУ формат и мотивациско писмо на адресата: ivana@idscs.org.mk, со наслов Апликација за повик бр. 0401-008/19 најдоцна до 03 февруари (недела – 23:59ч.) 2019г.

Целосниот повик со сите информации и потребни знаења и вештини е достапен на слeдниот линк:

Повик за финансиски координатор

По отворениот повик донесена е одлука за избор на финансиски координатор

Одлука за избор на финансиски координатор