Целосната одлука е достапна на следниот линк:

Одлука за најдобар понудувач за изработка на анимирано видео