Отворениот повик за промотивни услуги е во рамки на проектот „Кон добро управување во државните претпријатија и независните тела” (Improved good governance of state owned enterprises and independent state bodies) – финансиран со помош од Обединетото Кралство преку Владата на Обединетото Кралство имплементиран од Институт за демократија “Социетас Цивилис” – Скопје (ИДСЦС) во периодот 15 јуни 2018 – 31 март 2019г и е продолжен до 17 декември 2018.

Повикот се однесува на дигитална и медиумска промоција на наоди од истражувања изработени во рамки на проектот.

Краен резултат е промоција на 10 (десет) инфографици, 10 (десет) дигитални банери, 4 (четири) блогови, 4 (четири) влогови и 1 (едно) кратко видео.

Целосниот повик со сите услови е достапен на следниот линк:

Повик за промотивни услуги на наоди од истражувања