ПВР во сенка: Избран најдобар понудувач за изработка на анимирано видео

Share on facebook
Share on twitter

Во прилог ја објавуваве одлуката за избор на најдобар понудувач за изработка на анимирано видео за процесот на проценка на влијание на регулативата по повикот за доставување на понуди објавен на 25 јули 2018.

Одлуката е достапна на следниот линк:

0813-169-4-Odluka-za-izbor-na-najdobar-ponuduvac

Објави поврзани со проектот