logo

Повик за помлад истражувач во рамки на ИДСЦС Центарот за добро управување

Share on facebook
Share on twitter

https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2021/11/project-2.png logo mk web

Институт за демократија „Социетас Цивилис“(ИДСЦС), во рамки на Центарот за добро управување, распишува оглас за помлад истражувач со целосно работно време (40 часа неделно) за период од 6 (шест) месеци со можност за продолжување на времетраењето на ангажманот.

Работните обврски ќе бидат:
– Поддршка на постарите истражувачи при развивање на: истражувачки продукти, проектни апликации и спроведување на тековните проекти на ИДСЦС;
– Редовно обезбедување податоци, анализи и извештаи за потребите на центарот;
– Пишување документи за јавни политики;
– Поддршка при организацијата на јавните настани на ИДСЦС;
– Редовно и навремено комуницирање со комуникацискиот офицер и одделението за финансии и администрација;
– Други работи поврзани со работата на Центарот за добро управување.

Целосниот повик со сите информации и потребни знаења и вештини е достапен на слeдниот линк:

Повик за помлад истражувач

 

Поврзани објави