idscs logo mk web

Институтот за демократија „Социетас цивилис“ – Скопје, Ве поканува да доставите понуда за испорака на теренско истражување во рамки на институционален грант од програмата „Цивика мобилитас“ бр. 11-177/1-2016

Целосниот повик со сите наведени услови е достапен на следниот линк:

 Барање за доставување на понуди за истражување на јавно мислење во рамки на институционален грант од програмата „Цивика мобилитас“ бр. 11-177/1-2016