logo

Perform on Reform – Следење на реформскиот процес

Share on facebook
Share on twitter

Цели, специфични цели на проектот:  Набљудување и следење на исполнувањето на реформската агенда на Владата од Планот 3-6-9.

Времетраење на проект: 10 месеци

Донатор и партнери: Фондација Конрад Аденауер

Проектни активности и резултати:

  • Развивање на методологија за следење на реформскиот процес
  • Следење на реформскиот процес односно остварувањето на активностите кои се дел од реформската агенда План 3-6-9;
  • Објавување на извештаи со наоди од мониторингот на 3, 6 и на 9 месеци. Секој извештај се објавува откако Владата ќе го објави својот извештај за напредотокот во реформите. биде.

Настани поврзани со проектот

[zad_blog blog_style=”masonry” display_cat=”perform-on-reform” enable_filter=”off” enable_pagination=”enable_pagination” pagination_style=”loadmore” items_per_page=”-1″ blog_excerpt_length=”1000″]

Поврзани објави