На следниот линк можете да го прочитате билтенот за активностите на организациите кои се дел од Мрежата за развој и интегритет на Југоисточна Европа – СЕЛДИ во областа на борбата против корупцијата.

Билтен бр. 36 – Мрежата за развој и интегритет на Југоисточна Европа