“Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС), во рамки на Центарот за европски интеграции, распишува оглас за помлад истражувач со целосно работно време (40 часа неделно) за период од 6 (шест) месеци со можност за продолжување. 
Заинтересираните кандидати треба да испратат своја кратка биографија (CV) и мотивациско писмо на адресата: contact@idscs.org.mk најдоцна до 20 август (недела – 23:59ч.) 2017г
Детали за позицијата и повикот во целост можете да погледнете на линкот: