logo

Ставка 463: Каде и како се трошат средствата за невладините организации

Share on facebook
Share on twitter

image (23)Кратката студија на јавна политика е произлезена како резултат на истражувањето кое се спроведе во 10 единици на локална самоуправа во град Скопје, вклучително и градот Скопје. Истражувањето се одвиваше во рамки на проектот „Проект 463: Мониторинг на трансферите до граѓанските организации на локално ниво“ кој Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје го спроведува со поддршка на Метаморфозис, Фондација за интернет и општество и Британската амбасада во РМ.

Оваа кратка студија на јавна политика ги сумира и прикажува примарните и секундарни податоци собрани преку тримесечно истражување остварено во 10 општини во рамки на град Скопје, вклучително и град Скопје. Примарната цел на овој документ е да го анализира процесот на доделување на средства од страна на општини кои се евидентираат преку ставката 463 – Tрансфери до невладини организации.

(PDF) Краток документ за јавни политики – Ставка 463 (1)

Поврзани објави