logo

Како до подобар систем на социјална заштита во Република Македонија

Share on facebook
Share on twitter

image (9)

Оваа анализа претставува осврт на постојниот систем на социјална заштита во Република Македонија со препораки за негово подобрување. Основа за спроведување на анализата се податоците од извештаите од спроведени истражувања за работењето на центрите за социјална работа во Република Македонија, перцепции на јавноста за социјалните прашања, искуства и перцепции на корисниците на социјална помош и спроведена анкета на граѓанските здруженија кои вршат активности во полето на социјална работа спроведени во рамките на проектот “Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно искористување на ЕУ фондовите“ спроведуван од страна на Институтот за Демократија “Социетас Цивилис” и проектните партнери.

“Како до подобар систем на социјална заштита во Република Македонија”

Поврзани објави