logo

Кредибилитетот на Европската Унија во Македонија е доведен во прашање

Share on facebook
Share on twitter

Korica-MK-kredibilitet

Наодите од анализата „Кредибилитетот на Европската Унија во Македонија е доведен во прашање“ изработена од Зоран Нечев и Христијан Петрушев од ИДСЦС укажуваат дека најголемиот процент на испитаници (44,3%) не се задоволни од напорите кои ЕУ ги презема во улога на медијатор во политичката криза во Македонија. Според истражувањето, мнозинството од испитаниците (58.5%) воопшто не се запознаени со извештајот на Прибе.

Кредибилитетот на Европската Унија во Македонија е доведен во прашање

Поврзани објави