logo

Документ за јавни политики: Берлински процес и како договорите да станат поефективни и поефикасни

Share on facebook
Share on twitter

Берлинскиот процес е една малкуте преостанати платформи со фокус на интеграција на земјите од Западниот Балкан во Европската Унија. Ова е значајно ако се земе предвид целокупното опаѓање на ентузијазмот за процесот на проширување на ЕУ на Балканот. Во такви услови, плаформа како што е Берлинскиот процес која ги обединува лидерите и од ЕУ и од балканските земји можат да ја задржат посветеноста на сите страни кон процесот.

Од овие причи е важно воспоставувањето на Регионалната канцеларија за младинска соработка (РИКО-RYCO) која во процесот ќе придонесе со вклучување на граѓански организации со цел да се зголеми транспарентноста и отчетноста на целокупниот Берлински процес. РИКО треба да овозможи конкретни чекори за подобрување и институционализација на соработката меѓу младите во регионот со што ќе се обезбеди постојаност и вклученост на голем број на млади луѓе во регионалните програми за размени.

За досегашните достигнувања во Берлинскиот процес и препораките за подобрување на соработката меѓу државите од Западен Балкан и ЕУ прочитајте го краткиот документ за јавни политики на англиски јазик:

The Berlin Process and regional cooperation in the Western Balkans: How to make agreements more effective and efficient

Поврзани објави